FANDOM


משתמשים אשר לקחו השראה ממנחם המשעמם עריכה

עודד המקודד - מה היה קורה אם מנחם היה מתכנת הייטק עם ילדה.

מנוליטו הסלסרו הסביר - אדם אובססיבי לסלסה, שכותב סטטוסים אשר חלקם משעממים וחלקם מוזרים.

פרופילים ראויים לציון של משתמשים אחרים עריכה

איציק זה - מנסה להציג את נקודת המבט של איציק.

מנחם המשעמם האחר - עמוד שהוקם לאחר המחיקה של פרופיל הפייסבוק המקורי, אך כנראה לא מדובר במנחם המקורי למרות שהוא די מזכיר אותו.